Show menu

O nas

Stavba, v kateri domujeta TIC Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika je smotrno in učinkovito organiziran javni zavod, ki v tesnem sodelovanju z drugimi organi upravljanja v občini in civilno družbo na področju kulture, športa in turizma, pomembno prispeva in vpliva na razvoj kvantitete in kvalitete kulture, športa in turizma v Občini Vrhnika.

V okviru Zavoda deluje tudi Turistično informacijski center Vrhnika, ki je mesto namenjeno domačim prebivalcem in turistom. Lociran je v centru mesta (v isti stavbi kot ZIC), ob glavni Tržaški cesti, z namenom zbiranja in posredovanja turističnih informacij tako z bližnjega kot tudi s področja celotne Slovenije.

Poslanstvo

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika bo uresničeval svojo vizijo skladno s pooblastili, ki izhajajo iz zakonskih določil, usmeritev ustanovitelja in dogovorov z neposrednimi uporabniki (civilno družbo). Za uresničitev vizije bodo kadri Zavoda pridobivali dodatna znanja na strokovnih področjih, ki jih bodo obvladovali in s področja strateškega in projektnega managementa. Zavod bo s svojo dejavnostjo ustvarjal materialne, programske in kadrovske pogoje za razvoj kulture, športa in turizma v Občini Vrhnika. Pri tem se bo odgovorno trudil za kar največjo strokovnost in kvaliteto storitev, ki jih bo opravljal za udeležence: ustanovitelja, uporabnike (posameznike in organizacije), poslovne partnerje, zaposlene in družbo kot celoto. Zavod bo racionalno razporejal in ravnal s sredstvi, pridobljenimi iz občinskega proračuna, in stremel k vsakoletnemu povečanju deleža sredstev iz gospodarskih (pridobitnih) dejavnosti  Zavoda. Zavod bo upošteval informacije iz okolja, ki bodo pomembno vplivale na institucionalni položaj ter možnosti njegovega delovanja: politični, družbeni in socialno-ekonomski vplivi, konkurenca.
Marija Zakrajšek Martinjak - v. d. direktorja
(01) 750 66 34
051 661 060
Barbara Kovačič - tajništvo
(01) 750 66 30
041 735 031
Lina Celarc - turizem
(01) 750 66 33
051 326 820
Vesna Popit - turizem (TIC)
(01) 755 10 54
051 661 063
TIC
(01) 755 10 54
051 661 063
Tatjana Oblak Milčinski - kultura
(01) 755 76 48
051 661 064
Gašper Stržinar - šport
(01) 750 66 35
051 661 061
Irena Oblak - šport (ŠZV)
051 253 787
Gašper Tominc - Naš časopis
(01) 750 66 38
031 392 153
Boštjan Erčulj - vzdrževanje
(01) 750 66 37
Irena Zajc - računovodstvo
(01) 750 66 39
Damjan Debevec - Cankarjeva spominska hiša
031 202 350