Show menu

Tudi 2. delovna akcija uspela

17. 11. 2017

V soboto, 4. novembra, se je skupina prostovoljk in prostovoljcev znova zbrala ob vrhniški antični znamenitosti – rimskem zidu, ki ga krajani poznajo kot Ajdovski zid. Konec 3. stoletja je bil zgrajen z namenom, da osrčje rimskega imperija obrani pred vojaškimi vpadi tujih ljudstev, arheološke ostaline pa so danes, 1.700 let pozneje, prepuščene gozdu in pozabi. Da bi zid spet lahko vsaj malo zasijal v svoji nekdanji mogočnosti, v Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika v sklopu EU projekta Claustra+ za prihodnje leto načrtujejo vzpostavitev nove tematske pešpoti, ki bo potekala ob njem. 

Do takrat pa bo potrebno še veliko dela. Prav zato so se v zgodnjem novembrskem jutru občani vseh starosti in zanimanj odzvali povabilu na delovno akcijo in se odpravili na Cesarski vrh pri Zaplani, da bi odsek zidu očistili grmičevja in podrasti. Po bližnji okolici se je razlegal zvok motornih žag, skupinice pridnih rok pa so požagano vejevje neutrudno zlagale na urejene kupčke. Ko je delovna vnema malenkost popustila, sta se najmlajša prostovoljca David in Žiga prepustila vabilu gozda ter se predala igri in domišljiji. Drugi so po krajšem predahu znova zavihali rokave in se enako marljivo kot v začetku podali po sledeh antične gradnje.

Gospa Ema, ki si svoj prosti čas zadnjih 20 let zaposluje s spoznavanjem in raziskovanjem krajevne zgodovine, je ob tem povedala: »Čeprav sem upokojenka, bi v soboto rada marsikaj postorila, sem se zjutraj odločila: Grem! Bila je prijetna delovna izkušnja, zanimiva druščina vseh starosti, marsikaj sem izvedla o poteku projekta, spoznala zanimive ljudi. Bila je odlična skupinska delovna energija. Fantje Roman, Toni ... so bili pred nami pravi virtuozi z motorkami. Organizatorji ste s polno dobre energije poskrbeli za akcijo, navodila, tekočino in pravi "gozdarski sendvič", ki je dal novih moči. Še bi šla.«

Matej se je s sinom akciji pridružil, ker rada preživljata čas na prostem in v naravi, hkrati pa sta tako za skupnost storila tudi nekaj dobrega. Gospa Nada s sinom Markom in gospod Velko so kot lastniki zemljišč ob zidu vso akcijo sploh omogočili, na terenu pa so se v delovnem zanosu tudi pridružili prostovoljcem. Gospa Mari se je ekipi pridružila iz radovednosti – da spozna okolico Vrhnike, kamor se je pred časom priselila, in iz želje, da prijetno združi s koristnim. Gospod Janez, krajan Zaplane, se je na povabilo k akciji priključil brez pomislekov in zadržkov, saj je za dober namen vedno pripravljen priskočiti na pomoč. Gospa Pavla in gospod Tone sta doslej organizirala in sodelovala pri številnih projektih urejanja gozdnih in planinskih poti v vrhniški občini, zato kot izkušena markacista pri takem dogodku preprosto nista smela manjkati. Nenazadnje pa minula akcija, ki ji bodo sledile nove spomladi naslednje leto, ne bi uspela v tolikšnem obsegu brez Romana, vodje delovne odprave, ki je povedal:  »Dediščina mojega kraja mi ogromno pomeni. Želim si, da bi javnost po toliko letih znova videla, kakšni biseri se skrivajo na vrhniškem koncu.«