Show menu

Kako do izboljšanja kolesarstva na Barju?

23. 10. 2015
V četrtek, 22. oktobra, je v Cankarjevem domu na Vrhniki potekal posvet o izzivih in priložnostih kolesarstva na Ljubljanskem barju.
Posvet na temo kolesarstva je potekal preko celega dne in se zaključil z okroglo mizo. Ključna vprašanja na katera so skušali odgovoriti posvet, delavnica in okrogla miza sta bili, kako razvijati Ljubljansko barje kot kolesarsko turistično destinacijo in kako do izboljšanja sodelovanja oz. kako do vzpostavitve platforme za skupen razvoj kolesarstva na barju?
Sklepi dneva so bili:

  • da bodo barjanske občine pri oblikovanju kolesarske turistične destinacije Ljubljansko barje nastopile skupaj in enotno,
  • da bodo predstavniki iz posameznih občin temo predstavili županom in se v svoji občini trudili za napredek projekta,
  • da bo  RDO Osrednja Slovenija poskusila zagotoviti sredstva za koordinatorstvo projekta,
  • da se bo projekt v obeh lokalnih akcijskih skupinah (LAS Barje z zaledjem in LAS Sožitje med mestom in podeželjem) vključil v strategije, ki bo omogočila, da se s projektom kandidira na  razpisu za sredstva LEADER.
Posveta so se udeležili predstavniki občin Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer, Brezovica, Škofljica in Ig, predstavniki kolesarskih društev, organizacij in podjetij s področij turizma, promocije, prostorskega načrtovanja in arhitekture ter zainteresirani posamezniki. Zbrane je uvodoma nagovoril župan občine Vrhnika Stojan Jakin.

Udeleženci posveta so se najprej seznanili s trenutnim stanjem kolesarstva na Barju in s primeri dobre prakse iz drugih krajev in držav po svetu. Te predstavitve so bile nato osnova za idejne zamisli, kako naprej. Vsi zbrani so se strinjali, da je treba najprej urediti kolesarske poti in jih med seboj povezati po celotnem območju, ne glede na občinske meje. Eden večjih izzivov pri tem bo nedvomno omogočiti kolesarjem (in tudi ostalim) večkratno prečkanje Ljubljanice in s tem povezovanje Barja na obeh bregovih reke. Ko bo vzpostavljena infrastruktura in zagotovljena varnost kolesarjev, pa bo le-te potrebno tudi privabiti v to okolje. In za to bodo poskrbele zgodbe, ki bodo morale nagovarjati različne ciljne skupine - družine, starejše kolesarje, rekreativce, itd.

Posvet sta organizirala Zavod Ivana Cankarja Vrhnika in Občina Borovnica v sodelovanju z ostalimi barjanskimi občinami in organizacijami.