Show menu

Turizmu na Vrhniki se obetajo boljši časi

26. 3. 2015
Na Vrhniki že razmišljajo o novih turističnih projektih: »Poskušamo oblikovati projektno nalogo tudi za ostala doživljajska razstavišča v sklopu celovite idejne zasnove razvoja turističnih dejavnosti na Vrhniki.« Tako razmišljajo o doživljajskem razstavišču naravne dediščine v Močilniku ali Retovju ter doživljajskem razstavišče kulturne dediščine na območju bajerjev nekdanje opekarne na Verdu. »V tem delu je tudi Nauportus in v tem delu je res nekaj zanimivih stvari oziroma velikih najdb, zato bi bilo prav, da to mesto dobi tudi posebej obeleženo doživljajsko razstavišče, kjer se bo te stvari še bolj natančno prikazalo kot v Doživljajskem razstavišču Ljubljanica v kulturnem centru,« je pojasnil podžupan Janko Skodlar. 

Vir: www.vrhnika.si