Show menu

Norveški denar za doživljajsko razstavišče?

29. 12. 2014
Zdi se, da bo Božiček tudi letos prinesel Občini Vrhnika darilo v obliki evrskih tisočakov. Zadnji pogovori med občino in pristojnimi z ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo kažejo, da utegne občina dobiti najmanj 832 tisoč evrov za doživljajski center o Ljubljanici, ki bi ga zgradila v pritličju Kulturnega centra Vrhnika.

Zgodba ima že dolgo brado, večkrat smo jo tudi že opisovali. Naj ponovimo: občina je že pred časom vložila vlogo za sredstva norveškega finančnega mehanizma, v okviru katerega bi poskrbela za zaščito in obnovo kulturne dediščine, hkrati pa bi zgradila tudi Doživljajsko razstavišče Ljubljanica v kulturnem centru. Komisija, ki je na koncu ocenjevala prispele vloge, se je dolgo časa oblikovala, a konec novembra le izdala seznam prednostnih projektov.
Na programskem področju kulturne dediščine, za katerega so predvideni štirje milijoni evrov, sta dobila zeleno luč projekta idrijski rudnik in arheološki park v Simonovem zalivu, ki sta prijavila projekta vredna dobre tri milijone evrov. Ostane jih še dobrih osemsto tisoč, kar bo kot kaže pripadlo Vrhniki, katere projekt je bil tretje najbolje točkovan. Vprašanje je torej, ali ima občina ta znesek v rokah ali ne. Za odgovor smo prosili Janka Skodlarja, podžupana Občine Vrhnika, ki vodi omenjeni projekt. Povedal je, da bo občina skoraj zagotovo prejela ta sredstva, vendar dokončen znesek še ni znan. Po trenutnih izračunih bi občina prejela 832 tisoč evrov (dobrih 60% vseh stroškov projekta z vključenim DDV), kar naj bi bil minimalni znesek ki se utegne še povečati).

Zmanjka pol milijona evrov
Občina je prijavila projekt v višini 1,3 milijona evrov in če bi bil uresničen najboljši scenarij, bi bil le-ta sofinanciran v višini 95%, kar bi pomenilo, da bi morala primakniti pičlih 65 tisoč evrov. Toda aktualna slika se kaže drugače od načrtovane, kajti morebitno sofinanciranje v višini 832 tisoč evrov, bi pomenilo, da občini zmanjka za realizacijo projekta pol milijona evrov, ki pa jih bi lahko zagotovili v dveh proračunskih letih. Skodlar pravi, da že mrzlično pregledujejo projekt in iščejo možnosti znižanja njegove vrednosti. Po drugi strani pa komisija vrši pogovore tudi z izbranima prijaviteljema (Idrija in Simonov zaliv), da se skristalizira tudi njuno finančno ovrednotenje projektov. Racionalizacija njunih projektov bi prinesla večji delež za Vrhniko, s tem pa Vrhniki ne bi bilo potrebno tako globoko seči v žep.

Gre za zgodovinsko priložnost

Skodlar se strinja, da je pol milijona evrov velik zalogaj za vrhniško občino, zato se mora ta zmanjšati. A ne glede na znesek, je prepričan, da gre za zgodovinski trenutek, ki ga ne gre izpustiti iz rok iz vsaj dveh razlogov: ker je nadaljnji razvoj vrhniškega turizma močno navezan na Doživljajski center Ljubljanice in ker jev prihodnji finančni perspektivi Evropske unije 2014-2020 predvideno znižanje sofinancerskega deleža - celo za več kot 30%, glede na obdobje 2006 – 2013. Prav tako v naslednji finančni perspektivi še ni opredeljeno, kaj bodo sploh opravičljivi stroški, (DDV se že sedaj ne upošteva kot opravičljiv strošek). »Tako lahko pričakujemo sofinanciranje projektov, ki jih bomo sploh lahko prijavili, celo bistveno pod 50 odstotki.«

Kaj bi dobili za ta denar?

V okviru projekta za katerega kandidira Vrhnika bi zaščitili rimsko ladjo v strugi Ljubljanice, nadaljevali bi z arheološkimi raziskavami, zaščitili bi brežino ob omenjeni ladji, da ne bi prišlo do izlitja vode iz sosednjega bajerja v Ljubljanico oziroma obratno. Hkrati pa bi v delu pritličja kulturnega centra postavili Doživljajsko razstavišče Ljubljanice, v katerem bi med drugim imel mesto tudi drevak, ki bi ga potegnili iz Ljubljanice. Z doživljajskim razstaviščem ne bo dopolnjena samo turistična ponudba Vrhnike, marveč tudi širše regije, predvsem računajo na umestitev na os dveh zelo obiskanih relacij v Sloveniji: Postojna - Ljubljana. Poseben poudarek bo namenjen dinamiki ogleda (slika, zvok, dotik, interakcija svetlobni in vodni učinki) in sodobnim muzeološkim standardom. Izkušnja obiskovalca bo večplastna in zajemala svet reke od spodaj (podvodni svet, podzemni svet krasa, arheologija), gladino ter svet zgoraj (svet ob reki, svet ljudi).

Doživljajski center v letu dni in pol
Do konca letošnje zime naj bi bilo uradno jasno, kolikšna bo končna višina sofinanciranja vrhniškega projekta. Po besedah Skodlarja, bo potrebno napeti vse sile, da bo projekt spravljen pod streho še pred prvim majem 2016, ko zapade skrajni rok za njegov zaključek.
Če bo zgodba imela ugoden konec, potem bo Vrhnika obrnila nov list v zgodovini turizma, kar bi jo lahko končno umestilo na veliki zemljevid slovenskih turističnih destinacij.

Gašper Tominc