Show menu

Naš časopis

Naš časopis, 491 – marec 2021

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Naš časopis izdaja Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, katerega ustanoviteljica je Občina Vrhnika. Občine soizdajateljice so Borovnica, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul in Log-Dragomer.

Naš časopis je edini pisni lokalni medij vrhniškega in zalednega območja, ki spremlja aktualno dogajanje v občini ter preko novinarjev oziroma dopisnikov tudi poroča o dogodkih.  

Naš časopis občanom nudi vse relevantne informacije, ki se tičejo bivanja v njihovi okolici, zato so ga slednji sprejeli kot pomemben vir informacij o svojem kraju.

Naš časopis praviloma izide vsak zadnji ponedeljek v mesecu, temu posledično se spreminja tudi vsakomesečni zaključek redakcije. Ponavadi je redakcija 12 dni pred izidom. Navedeni termini so informativne narave in se lahko po potrebi tudi spremenijo.

Izidi Našega časopisa v letu 2021

Cenik oglaševanja v Našem časopisu

Cenik se uporablja od januarja 2021 dalje.


Cenik za

1/4 strani: 199 eur + ddv

1/2 strani 390 eur + ddv

cela stran: 750 eur + ddv


Popusti:

vsaj 600 eur + ddv na leto: 10%

vsaj 1.500 eur + ddv na leto: 20%

vsaj 2.400 eur + ddv na leto: 30%


Posebne cene:

- druga stran: + 10% na osnovno ceno

- zadnja stran: + 25% na osnovno ceno


Kontakt za marketing (oglase):

Boštjan Trček

041 362 375

trcek.bostjan@gmail.com

CENIK MALIH OGLASOV:
Mali oglasi so brezplačni.

ZAHVALE OZIROMA OSMRTNICE
Cena: 68,72 evrov z DDV. 
Navodila za pošiljanje "zahval": priporočljivo je, da zahvale pošljete po elektronski pošti, lahko pa tudi klasično v pisni obliki. Dolžina zahvale naj bo približno enaka, kot so že objavljene v časopisu. Zahvalo pošljite kot wordov dokument, uokvirjanje in drugi slogovni elementi niso potrebni. Fotografijo poskenirajte (lahko jo tudi fotografirate z mobitelom) in jo dodate kot priponko. Dopišite tudi še naslov plačnika (plača se po položnici po izidu časopisa) in telefonsko avtorja zahvale. 

Časopis praviloma izhaja zadnji ponedeljek v mesecu, redakcija je 8 delovnih dni pred tem.
Naš časopis izide 11-krat letno, praviloma zadnji ponedeljek v mesecu, v nakladi 13 500 izvodov. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v občinah Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer, Horjul in Dobrova-Polhov Gradec. Po Nacionalni raziskavi branosti nas bere 35 tisoč bralcev.
Gašper Tominc - urednik
(01) 750 66 38
031 392 153

Arhiv