Show menu

Naš časopis

Naš časopis, 485 – september 2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Naš časopis izdaja Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, katerega ustanoviteljica je Občina Vrhnika. Občine soizdajateljice so Borovnica, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul in Log-Dragomer.

Naš časopis je edini pisni lokalni medij vrhniškega in zalednega območja, ki spremlja aktualno dogajanje v občini ter preko novinarjev oziroma dopisnikov tudi poroča o dogodkih.  

Naš časopis občanom nudi vse relevantne informacije, ki se tičejo bivanja v njihovi okolici, zato so ga slednji sprejeli kot pomemben vir informacij o svojem kraju.

Naš časopis praviloma izide vsak zadnji ponedeljek v mesecu, temu posledično se spreminja tudi vsakomesečni zaključek redakcije. Ponavadi je redakcija 12 dni pred izidom. Navedeni termini so informativne narave in se lahko po potrebi tudi spremenijo.
OBVESTILO O NASLEDNJI ŠTEVILKI: izid je predviden v petek 24. aprila, gradivo sprejemamo do 13. aprila. Zaradi epidemije koronavirusa lahko pride do zamika izdaje časopisa. 
Izidi Našega časopisa v letu 2020

Cenik oglaševanja - velja od 19. 4. 2018 dalje

KOMERCIALNI OGLASI:
Četrtina strani 135,5 X 199,5 mm (pokončna) …. 187,78 € brez DDV
Četrtina strani 182 x 149 mm (ležeča)……………187,78 € brez DDV

Polovica strani 275 x 199,5 mm (ležeča) ………...375,56 € brez DDV
Polovica strani 135,5 x 403 mm (pokončna)……...375,56 € brez DDV

Cela stran 275 x 403 mm …………………………..751,13 € brez DDV

Največji dovoljeni popust in hkrati agencijski popust: 30%.

Za objavo na prvi strani so cene 100% višje od cenika.

Manjše mere od četrtine strani se obračunavajo po znesku 1,06 evra z DDV na cm2.

Cenik volilnih oglasov je identičen komercialnemu ceniku.
CENIK MALIH OGLASOV:
Mali oglasi so brezplačni.

ZAHVALE OZIROMA OSMRTNICE
Cena: 68,72 evrov z DDV. 
Navodila za pošiljanje "zahval": priporočljivo je, da zahvale pošljete po elektronski pošti, lahko pa tudi klasično v pisni obliki. Dolžina zahvale naj bo približno enaka, kot so že objavljene v časopisu. Zahvalo pošljite kot wordov dokument, uokvirjanje in drugi slogovni elementi niso potrebni. Fotografijo poskenirajte (lahko jo tudi fotografirate z mobitelom) in jo dodate kot priponko. Dopišite tudi še naslov plačnika (plača se po položnici po izidu časopisa) in telefonsko avtorja zahvale. 

Časopis praviloma izhaja zadnji ponedeljek v mesecu, redakcija je 8 delovnih dni pred tem.
Naš časopis izide 11-krat letno, praviloma zadnji ponedeljek v mesecu, v nakladi 13 500 izvodov. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v občinah Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer, Horjul in Dobrova-Polhov Gradec. Po Nacionalni raziskavi branosti nas bere 35 tisoč bralcev.
Gašper Tominc - urednik
(01) 750 66 38
031 392 153

Arhiv