Show menu

Nauportus, Oberlaibach …

Vrhnika ima dolgo in pestro zgodovino. Nauportus, Oberlaibah, Vernich, Wurcnik, Zgornja Ljubljana, … in slednjič Vrh-nika. Od kod in zakaj takšna imena?
Valvasorjeva Vrhnika
Rimski zid (Claustra Alpium Iluliarum)
Rimski zid (Claustra Alpium Iluliarum)
Rimski vojščak
Rimski vojščak
Oberlaibach (1910)
Oberlaibach (1910)
Pogled proti sv. Lenartu (1930)
Pogled proti sv. Lenartu (1930)

Klasična antika oz. rimsko obdobje

Že grški pisec Strabon omenja, da je sredi 2. st. pr. n. št. na širšem območju Vrhnike obstajalo naselje, ki se je v polatinjeni obliki imenovalo Nauportus (Nauportus – navis, portus – pristanišče). Kraj, takrat pod oblastjo keltskega plemena Tavriskov, je bil postaja na tovorni poti Akvileja-Emona. Po zapisih sodeč, se je v 1. st. pr. n. št. v neposredni soseščini razvil rimski del naselbine.

Največji razcvet je naselje doživelo v času osvajanj cesarja Avgusta, ki je želel vojaško in gospodarsko povezati kraške in alpske pokrajine ter Podonavje z Italijo, zato je dal vojaškim oddelkom zgraditi cesto od Ogleja čez Hrušico na Vrhniko in v rimsko Emono. Odsek ceste med Ljubljansko kotlino in Krasom je bil za rimsko državo izrednega pomena. Nauportus se je razvil v pomembno pristanišče in skladišče z vso takrat potrebno infrastrukturo.

Glavno obrambno črto območja je predstavljal veliki obrambni zid imenovan Claustra Alpium Iuliarum, ki so ga zgradili v 3. st. n. št. Še danes lahko sledimo delno ohranjenemu zidu, ljudje mu pravijo Ajdovski zid, ki je bil na območju Vrhnike dolg več kot 10 km, širok 1 m in visok 2 do 3 m. Imel je 62 četverokotnih obrambnih stolpov. Danes je najbolj viden pod Ljubljanskim vrhom, na Zaplani in Pokojišču. Na pokopališču je ohranjen obrambni stolp, na Hribu na Vrhniki pa stoji kastel. Drugod so ostale le nizke groblje, ki so jih prerasle mogočne smreke.

Razpadajoči rimski imperij v dobi preseljevanja narodov ni vzdržal pritiska številnih plemen in sredi 5. st. n. št. so Huni uničili mesto.

Srednji vek

Novi vek

Sodobnost