Show menu

Najstarejše kolo na svetu

Ali veste, da so je bilo v okolici Vrhnike najdeno najstarejše ohranjeno leseno kolo na svetu?
Kolo na razstavi Moja Ljubljanica; na ogled med 29. novembrom 2016 in 17. junijem 2017
Replika - koliščarski voz (domnevna uporaba najstarejšega najdenega lesenega kolesa na svetu)
Replika - koliščarski voz (domnevna uporaba najstarejšega najdenega lesenega kolesa na svetu)
Kolo na razstavi Moja Ljubljanica v Kulturnem centru Vrhnika
Kolo na razstavi Moja Ljubljanica v Kulturnem centru Vrhnika

Na območju Starih gmajn pri Verdu na Vrhniki so bili leta 2002 najdeni ostanki lesenega kolesa in njemu pripadajoče osi. Izkazalo se je, da gre za najstarejše najdeno leseno kolo na svetu, staro kar 5.200 let. Strokovnjaki menijo, da sta bila kolo in os del dvokolesnega voza oziroma neke vrste cize. Najdbe podobnih koles in osi poznamo s hribovitih območij Srednje Evrope, kolo z Ljubljanskega barja pa se uvršča v sam vrh svetovne dediščine! Strokovnjake preseneča z natančno in izjemno domišljeno izdelavo. Mojster, ki je kolo izdelal, je pri delu upošteval krčenje in raztezanje lesa, uporabil pa je žilav in trden jesenov les. Os je izdelal iz hrastovine.

Stare gmajne

Najdišče Stare gmajne pri Verdu je bilo poseljeno dvakrat, prvič v poznem 34. st. pr. n. št. in drugič v drugi polovici 32. st. pr. n. št. Koliščarski naselbini sta bili postavljeni v močvirju, najverjetneje ob robu jezera.

Na Starih gmajnah so med arheološkimi raziskavami odkrili tudi dva drevaka, izdelana iz hrastovih debel, in otroški lok, dolg 64 cm, najverjetneje namenjen igri. Temu se pridružujejo še številne najdbe, ki razkrivajo pomembne podatke o vsakdanjem življenju koliščarjev:

  • kamnitih puščičnih osti,
  • sekire iz žada ali eklogita,
  • orodij iz kosti, rogovij in zob,
  • ostankov preje, keramike in predmetov iz nežgane gline.

Najdbe v svojih depojih hrani Mestni muzej Ljubljana.