Show menu

Razpis za direktorja Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika

15. 3. 2021

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je Svet Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika na svoji 9. redni seji, dne 1. 3. 2021 sprejel , da se objavi razpis za direktorja Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem.

https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?ral=2021003600050