Show menu

Zaprtje vseh športnih dvoran

22. 10. 2020

Z dnem 22. 10. 2020 ZIC zapira svoje športne dvorane z eno izjemo.

Vlada RS je v sredo 21. 10. 2020 izdala »Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti«, ki je začel veljati z dnem 22. 10. 2020. Le ta je objavljen v Uradnem listu št. 150 - https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020150.pdf.

Ključne omejitve novega odloka vlade za področje športa (OPOMBA: navedene so samo točke, ki se tičejo naše občine oz. še bolj konkretno – uporabe naših dvoran):

1)      Športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) nista dovoljena.

2)      Ne glede na prvo točko je proces športne vadbe dovoljen: – športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1, – poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

3)      V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno: – izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka in rokomet.

Glede na točko 1 športna vadba in treningi tudi za registrirane športnike niso več dovoljeni. Izjema so kategorizirani športniki v individualnih športih, ki pa po naših informacijah trenutno ne uporabljajo naših športnih dvoran. Pri kolektivnih športih je dovoljeno izvajanje treningov in tekmovanj na najvišjem nacionalnem in mednarodnem nivoju. Trenutno je na Vrhniki na najvišjem nacionalnem nivoju samo članska ekipa Futsal kluba Siliko. Le ta torej, do nadaljnjega, lahko trenira in igra tekme za zaprtimi vrati.

 

Na podlagi odloka in vseh pridobljenih informacij Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, dne 22. 10. 2020, sprejema naslednji sklep: Z današnjim dnem se, glede na odlok vlade, zapirajo vse tri dvorane za vsa društva in klube z izjemo članske ekipe FK Siliko, ki glede na odlok in odločitev krovne organizacije – NZS, do nadaljnjega lahko trenira in igra tekme za zaprtimi vrati.

 

ZIC VRHNIKA