Show menu

Drugo vodenje po Rupnikovi liniji na Zaplani

26. 10. 2016

V soboto, 22. oktobra 2016, je Zavod Ivana Cankarja Vrhnika organiziral 2. voden ogled tematske poti Rupnikova linija na Zaplani. Tematska pot Rupnikova linija, ki na zanimiv in slikovit način razlaga vlogo in delovanje železobetonskih bunkerjev na Zaplani v času pred drugo svetovno vojno je nadgrajena s prikazom okoliških razglednih točk in novimi informativnimi tablami. Ob tematski poti se nahaja tudi pet energetskih točk.  

Vodenega ogleda tematske poti se je tokrat udeležilo okoli 50 pohodnikov. Pred začetkom ogleda je župan Stojan Jakin pozdravil obiskovalce in se zahvalil domačinom Zaplane za aktivno sodelovanje pri oživitvi turizma na Zaplani. Udeleženci pohoda so se seznanili z gradnjo in delovanjem sistema železobetonskih vojaških objektov – bunkerjev, ki jih je Kraljevina Jugoslavija v namen obrambe pred vdorom italijanskih sil gradila od leta 1937 do 1941, ter življenjem domačinov v tem obdobju.  Ogledali so si tudi energetske točke, ki se nahajajo ob tematski poti, katere je bolj podrobno predstavil bioenergetik Branko Cimerman.

Po ogledu  tematske poti so se obiskovalci okrepčali z Rupnikovo mineštro in toplim čajem, za kar je poskrbela Gostilna Mesec.
Pri projektu vzpostavitve tematske poti so sodelovali: Matevž Grošelj, Roman Novak, Mateja Saksida in Marija Zakrajšek, za prevode je poskrbela Janja Furjan, avtor ilustracij pa je Marijan Pečar.