Show menu

Turistični ponudniki, pozor!

30. 6. 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razpisalo sredstva za sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega proizvoda na trg je poudarek na digitalnih vsebinah.


Predvidena višina sredstev je 4.199.142 €, prijavljeni projekt pa se lahko sofinancira v deležu do 70% upravičenih stroškov za Zahodno regijo ter do 75% za Vzhodno regijo. Več osnovnih informacij najdete v spodnji priponki, podrobnejše informacije pa na spletni strani Ministrastva za gospodarski razvoj in tehnologijo.