Show menu

Sprejeta je bila strategija razvoja turizma

23. 4. 2015

7. aprila je občinski svet Občine Vrhnika sprejel strategijo razvoja turizma do leta 2020, dokument, ki ga je pripravila Marija Zakrajšek iz Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika. Ugotovljeno je bilo, da Vrhnika nima izrazite turistične ponudbe, ima pa potencial, ki ga bo potrebno v naslednjih letih čim bolje izkoristiti.

Po mnenju Zakrajškove občina Vrhnika ni turistično razvito območje. »Turistična infrastruktura in signalizacija sta pomanjkljivi, zastareli ali uničeni, turistična ponudba in promocija relativno skromni, splošna urejenost kraja in okolice bi bila lahko bistveno boljša.«

Občina tudi nima tradicije izrazitega turističnega kraja ali inštitucij, ki bi delovale na tem področju. Izjema sta Turistično društvo Blagajana in od leta 2006 delujoč Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika. »Vendar ob tem velja poudariti, da je (bilo) delovanje omenjenih organizacij v preteklosti v veliki meri omejeno na področja promocije in prireditev. Delovanje je bilo le v manjši meri usmerjeno v razvoj, predvsem zaradi zelo omejenih kadrovskih, predvsem pa finančnih virov na tem področju. Tudi v okoliških krajih je društvena iniciativa slabo razvita,« meni Zakrajškova in dodaja, da občina nima nobene izrazite turistične znamenitosti ali posebnosti, ki so sicer tipičen razlog za obisk kraja, kot so: termalni vrelci, morje, gore, ugodna klima, večja naravna/kulturna znamenitost, ipd. »Zato bo morala Vrhnika, če bo želela tekmovati z ostalimi kraji in destinacijami, vložiti še veliko kadrovskih, predvsem pa finančnih virov v razvoj in trženje ponudbe, v kolikor bo želela otipljive rezultate.«
Ne glede na omenjene pomanjkljivosti pa vrhniški turizem ima potenciale, ki se lahko prelevijo v turistične magnete. Tako strategija zasleduje štiri temeljne cilje: vzpostavljena blagovna znamka in priljubljena turistična destinacija »Vrhnika«; razvito ugodno okolje za razvoj podjetniških idej na področju turizma; okrepljeno sodelovanje in povezovanje na ravni občine, regije in države; povečanje obsega turistične dejavnosti. Strategija omenja vrhniško preteklost, ki jo najbolj zaznamujejo arheološke najdbe, mit o Argonavtih in Ivan Cankar, in sedanjost, ki se kaže v »najbolj zeleni občini«, stiku Barja s Krasom in kulinariki.

Kaj je še zapisano v sprejeti strategiji si preberite v priponki … A roko na srce – ne glede na zapisano strategijo, imata zadnjo besedo pri njeni realizaciji vendarle še vedno občinska uprava in občinski svet, ki krmarita s proračunom. Stanje turistične ponudbe in infrastrukture leta 2020 bo tako v veliki meri odvisno ne le od turističnih delavcev, temveč tudi od omenjenih dveh deležnikov.

GT