Show menu

Svetovni dan mokrišč: fotografirajte in zadenite polet do mokrišča kjerkoli na svetu

2. 2. 2015
foto: Andrej Nagode

Ste vedeli, da danes oziroma vsako leto 2. februarja obeležujemo svetovni dan mokrišč? Na ta dan leta 1971 je namreč v iranskem mestu Ramsar 18 držav podpisalo Konvencijo o mokriščih. Danes se 168 njenih pogodbenic – med njimi tudi Slovenija, ki je k njej pristopila leta 1992 – zavezuje, da bodo mokrišča na svojem ozemlju ohranjale in zavarovale ter jih upravljale trajnostno.

Kaj sploh je mokrišče? Mokrišča so različna življenjska okolja, ki pa jim je skupno to, da so stalno ali občasno popravljena ali zasičena z vodo. Mednje spadajo območja tekočih in stoječih voda na kopnem ali v obalnem morju, s slano ali sladko vodo, na površju ali pod zemljo, so občasna ali stalna, naravnega ali umetnega nastanka. 

Ta sicer precej splošna definicija naše misli precej hitro usmeri v prelepo okolico Vrhnike, proti Ljubljanskem barju, ki pa trenutno še ni na seznamu mokrišč mednarodnega pomena. Je v postopku priprave za vpis. Slovenija, ki je bogata z vodnimi viri in mokrišči ima tako na seznamu tri lokalitete – Sečoveljske soline, Škocjanske jame in Cerkniško jezero z okolico. Upajmo, da se jim kmalu pridruži tudi Ljubljansko barje, ki je s 160 km2 obsega največje območje mokrotnih travišč s sistemom mejic ter gozdnih, grmiščnih in vodnih površin v Sloveniji. Je zakladnica raznovrstnih ekosistemov in krajine, ki odslikuje neponovljiv mozaik značilnih drobno strukturiranih obdelanih njiv, travnikov, steljnikov, vodnih jarkov in mejic z redkim gozdom ter ostanki nekdaj obsežnega barja.

Tema letošnjega svetovnega dneva je "Mokrišča za našo prihodnost", ki je namenjena predvsem mladim in aktivnostim z mladimi. Poteka tudi nagradni foto natečaj za vse mlade med 15. in 24. letom starosti. Posnemite fotografijo na temo mokrišč in zadenite brezplačno letalsko karto do kateregakoli mokrišča kjerkoli na svetu (podrobnosti na spletni strani worldwetlandsday.org)

Mokrišča so izrednega pomena za našo prihodnost. Zagotavljajo nam sladko vodo, čistijo vodo in precejajo odpadne snovi, hranijo človeštvo, prekipevajo od biotske raznovrstnosti, blažijo podnebne spremembe, zagotavljajo trajnostne pridelke in preživetje lokalnim prebivalcem. Potrudimo se za njihovo ohranitev, da nam bodo lahko še naprej nudila vso svojo ekosistemsko 'pomoč' in nas navduševala s svojimi lepotami.

(povzeto po ramsar.org in worldwetlandsday.org)