Show menu

Izmenjava učbenikov, delovnih zvezkov in knjig

Razstavišče Moja Ljubljanica,

Izmenjava je namenjena tako osnovnošolcem, srednješolcem ter študentom. Prinešeno gradivo naj bo aktualno, povezano z učnim procesom in na voljo za brezplačno izmenjavo. V kolikor bo vaše gradivo po koncu izmenjave ostalo, ga lahko vzamete nazaj.
Dobrodošle so tudi ostale šolske potrebščine, kot so nepopisani zvezki, barvice, kalkulatorji, ravnila, šolske torbe ipd. saj jih bomo, v sodelovanju z VGC Skupna točka, zbirali za socialno ogrožene otroke.
V primeru, da se izmenjave ne boste utegnili udeležiti, lahko gradiva oddate na blagajni razstavišča Moja Ljubljanica, kjer bo počakalo do izmenjave.

Več: www.mojaljubljanica.si in info@mojaljubljanica.si