Show menu

Vrhnika v Cankarjevem času

Razstavišče Moja Ljubljanica, Tržaška cesta 32,
Foto: Jaka Babnik, Moja Ljubljanica
Foto: Jaka Babnik, Moja Ljubljanica

Ob praznovanju obletnice Cankarjevega rojstva razstavi Moja Ljubljanica organiziramo dve tematski vodenji, kjer bomo podrobneje spoznali zgodovino Vrhnike s poudarkom na Cankarjevem času. Teme, ki se jih bomo dotaknili so razslojevanje prebivalstva v 19. stoletju, razvoj kraja in urbanizacija, gospodarstvo ter nove prometne poti, ki so bistveno vplivale na potek dogodkov.

Obiskovalci se lahko tematskemu javnemu vodenju brezplačno pridružite z nakupom vstopnice.