Show menu

Mali plac

Z nekaj sreče lahko najdete primerke redkih vrst rastlin in živali.

Močvirski tulipani

Naravni rezervat Mali plac leži na osamelcu Kostanjevica blizu vasi Bevke in je najjužnejši ostanek šotnomahovnega visokega barja v Evropi. Na dno so se tisoče let nalagali glina, organsko blato in proti vrhu šota. Kotanja jezerca leži deset metrov nad površino barja in z ostalim barjem ni bila nikoli povezana. Na Malem placu živijo številne redke rastline (srednja rosika, okroglolistna rosika, dlakava mahovnica, navadna rožmarinka) in živali (močvirska želva sklednica, pupki, kačji pastirji, različne vrste žab, redke vrste močvirskih ptic in ujed).

Zanimivo je, da Ljubljansko barje zavzema manj kot 1% površine Slovenije, a tu gnezdi preko 100 vrst ptic, kar je polovica vseh ptic v Sloveniji. Opazimo lahko 48 vrst kačjih pastirjev in kar 89 vrst metuljev.

ZEMLJEVID

TIC Vrhnika
(01) 755 10 54
051 661 063