Show menu

Jurčevo šotišče

Narava deluje in ustvarja počasi, skozi tisočletja …

Jurčevo šotišče je eno redkih območij na Ljubljanskem barju, kjer še vedno najdemo ostanek visokega barja in zanj tipične vegetacije, saj je bila preostala šota na Barju porezana v letih intenzivnega izkoriščanja šote kot kuriva. Šotišče je zavarovano kot naravni spomenik državnega pomena.

V Jurčevem šotišču, v kotlini med Bevkami in Drenovim Gričem, lahko spremljamo razvoj nastanka šote oziroma postopek spreminjanja nizkega barja v visoko barje (barje, ki je zaradi šote in šotnega mahu dvignjeno nad okoliškim terenom). Šota nastane v tisočletjih rasti, odmiranja in nalaganja plasti šotnih mahov in drugih organskih snovi, ki zaradi pomanjkanja kisika ne razpadejo, ampak se kopičijo.

ZEMLJEVID

TIC Vrhnika
(01) 755 10 54
051 661 063