Show menu

Črni orel

Postojte v centru Vrhnike, zaprite oči in se prepustite zgodovini.

Stavbo imenovano Črni orel boste našli v središču Vrhnike

Na križišču Tržaške in Sternenove ceste stoji stavba Črni orel, ki ima na kamnitem portalu vklesano letnico 1850. Letnica zaznamuje čas adaptacije stavbe, ki jo je izvedel veleposestnik Josip Kotnik iz Verda. Stavba je sicer še starejša. Kotnik je klasicističen dvonadstropni hotel poimenoval Pri Črnem orlu. V pritličju sta bili gostilna in kavarna, v prvem nadstropju pa čitalnica, katere soustanovitelj je bil Cankarjev oče.

Ob portalu z letnico stojita stebra z jonskima kapiteloma, na katerih počiva balkon s kamnito ograjo. Nadstropje krasijo pilastri in bifora. Med arheološkimi raziskavami leta 1990, ko so stavbo obnavljali, so pod stavbo našli kamnit steber z  rustikalno oblikovanim kapitelom iz 15. st., sponko za antična oblačila in skodelico z zgodnjerenesančnim motivom. Vse to potrjuje živahno srednjeveško dejavnost Vrhnike.

ZEMLJEVID

TIC Vrhnika
(01) 755 10 54
051 661 063