Show menu

Cerkev sv. Miklavža

Podajte se do cerkvice z znamenitim lesenim stropom in se sprehodite po slikoviti vasici.

Znameniti leseni strop v cerkvi sv. Miklavža na Kurenu

Ob poti na Ulovko se na Kurenu nahaja gotska cerkev sv. Miklavža, nekdaj zavetnika vrhniških čolnarjev. Zgrajena je bila v 16. stoletju. Na južni steni cerkve so ostanki srednjeveške freske sv. Krištofa ter šilastoločno zaključeno malo okno. Severna stena ter ladijska stran slavoločne stene sta prav tako poslikani s freskami. Vse so iz sredine 16. stoletja, prikazujejo pa prizore Kristusovega trpljenja, Vstajenja in Rojstva.

Najznamenitejši je lesen strop, ki sloni na dveh lesenih stebrih in je razdeljen na 96 kvadratov in 24 vzdolžnih polj, poslikanih z živalskimi, rastlinskimi in geometričnimi motivi, ki so sočasno dopolnjeni s freskami. V cerkvi so trije leseni pozlačeni oltarji. Celota predstavlja podobo slovenske podeželske cerkvice v nespremenjeni obliki od njenega nastanka. Cerkev je bila kot dragocen dokument slovenske sakralne umetnosti leta 1988 razglašena za kulturni spomenik.

ZEMLJEVID

TIC Vrhnika
(01) 755 10 54
051 661 063