Show menu

Cankarte izobraževalna igra

Cankarte so večnamenska izobraževalno-družabna igra in didaktični pripomoček za lažje branje Cankarja.

Cankarte so večnamenska izobraževalno-družabna igra in didaktični pripomoček za lažje branje, bolj zabavno učenje in igrivo poučevanje štirih osrednjih del Cankarjeve dramatike.

Za narodov Blagor (1901)
Kralj na Betajnovi (1902)
Pohujšanje v dolini šentflorjanski (1907)
Hlapci (1910)

Iga je primerna za samostojno uporabo, za učenje v manjših skupinah in tudi za izobraževalni proces v razredu. Cankarte vam bodo prišle še posebej prav:
- za lažje branje Cankarjevih dram, posebej ob pripravah na izpite,
- za poglobljen premislek o bistvu Cankarjevih sporočil in
- za bolj zanimivo in interaktivno poučevanje Cankarja v šolah.

Kartice ne podajajo celostne vsebine niti obnove Cankarjevih del in ne nadomeščajo potrebe po branju primarnega besedila. 

O KARTAH

Karte so razdeljene na štiri drame, ki jih označujejo štiri različne barve. 
Za narodov blagor (zelena)
Kralj na Betajnovi (modra)
Pohujšanje v dolini šentflorjanski (oranžna)
Hlapci (rumena)

Vsaka karta pripada enemu izmed likov iz posamezne drame. 

Na sprednji strani karte sta umetniška interpretacija lika in značilen citat, pri katerem smo poiskali tistega, ki kar najbolj povzame bistvo lika in njegovih motivov v drami. 

Vsebinski del kartice vključuje:
kratek opis osebnostnih lastnosti,
glavne motive lika v drami,
navedbo zaveznikov: tistih, ki pomagajo liku oz. imajo iste cilje in interese,
navedbo nasprotnikov: tistih, ki nasprotujejo liku oz. imajo drugačne cilje in interese.
TIC Vrhnika
(01) 755 10 54
051 661 063