Show menu

Emina romarska pot

TIC Vrhnika je ena od kontrolnih točk na Emini romarski poti.

Vrhnika
Emina romarska pot
Emina romarska pot
Emina romarska pot - logo
Emina romarska pot - logo
Na Vrhniki romarje, ki so se podali na Emino romarsko pot (687 km), pričakujemo v TIC Vrhnika, na naslovu Tržaška cesta 9. Naš turistično informacijski center je ena od kontrolnih točk na poti in z veseljem bomo v vašo knjižico dodali naš žig. Tako romarjem kot tudi vsem ostalim so tu na voljo tudi vodniki po Emini romarski poti, romarske knjižice in zemljevidi, na katerih so označene štiri romarske poti po Sloveniji - poleg Emine poti še Jakobova pot, Pot Sv. Martina ter Marijina romarska pot.

Emina romarska pot

Emina romarska pot povezuje kraje, ki so neposredno ali posredno povezani z življenjem, delom in izročilom sv. Eme. Teče skozi kraje, kjer se je čaščenje sv. Eme ohranilo od srednjega veka pa vse do danes in zajema območja, ki so bila nekoč v Emini lasti in so tematsko tesno povezana s sv. Emo. Poteka preko Koroške, Štajerske, Dolenjske in Gorenjske ter je povezana z istoimensko potjo v Avstriji (Hemma Pilgerweg). Povezuje objekte, ki so bili zgrajeni na njeno pobudo ali na njenih posestvih, spomenike, v katerih je upodobljena, in kraje ter območja, od koder so ljudje množično romali in častili sv. Emo. Cilj romanja oziroma središče čaščenja je grob sv. Eme v kripti stolnice v Krki (Gurk).

Emina romarska pot v Sloveniji

Sv. Ema predstavlja pomemben most med Slovenci in Avstrijci. V okviru projekta Emina romarska pot, ki se je izvajal v sklopu programa Interreg IIIA SLO-A, se je leta 2006 začelo obujanje Emine romarske poti na Slovenskem. Takrat je bila delno zarisana in označena trasa poti med Sv. Emo pri Podčetrtku in Šentrupertom na Dolenjskem. V okviru projekta Pilgrimage Europe SI-AT, ki se izvaja v sklopu operativnega programa Slovenija Avstrija 2007–2013, pa se nadaljuje oživljanje Emine romarske poti (687 km), ki bo zdaj označena v celoti.

Etapa 21: Rakitna – Borovnica – Verd – Vrhnika

Etapa 22: Vrhnika – Planina – Smrečje – Vrh Sv. Treh Kraljev – Goropeke – Žiri

TIC Vrhnika
(01) 755 10 54
051 661 063