Show menu

Bobrova pot

Podajte se po krožni Bobrovi poti, ki vodi okoli barjanskega osamelca - Blatne Brezovice.

Odkrijte zgodovino in neokrnjeno naravo Blatne Brezovice na krožni Bobrovi poti. Prehodite lahko celotno 7 km dolgo pot, lahko pa se odločite tudi za krajše odseke. Na poti vas bo vodilo kar 19 informativnih tabel.

Bobrovo pot pričnete pred športnim parkom v Blatni Brezovici, nato pa vas bo peljala mimo večine vaških znamenitosti. Ogledali si boste cerkev sv. Jakoba, vaško kapelico s poslikavami znanega vrhniškega slikarja Simona Ogrina, poslopje nekdanje Ljudske šole in številne druge zanimive zgradbe kmečke arhitekture, od lesenega svinjaka in svinjske kuhinje do senikov, kozolcev in tipičnih pritličnih domačij z ohranjenimi povsem lesenimi ostrešji. Na Ljubljanskem barju vam bodo informativne table odstrle zanimivosti koliščarske zgodovine iz bakrene in bronaste dobe.

ZEMLJEVID

TIC Vrhnika
(01) 755 10 54
051 661 063