Show menu

Opazovanje živali, lov in fotolov

Ljubljansko barje, pisani mozaik travnikov, njiv, gozdičev in vodotokov, nudi doživljanje edinstvene flore in favne.

Obiskovalci lahko Barje spoznavajo peš, na kolesu ali konju, pri tem pa opazujejo mnoštvo rastlinskih in živalskih vrst, med katerimi je veliko tudi redkih in ogroženih. Med živalmi so to npr. močvirska želva sklednica, pupki, kačji pastirji, različne vrste žab, redke vrste močvirskih ptic in ujed. Predlagamo, da s seboj vzamete fotoaparat in poskušate na posnetek ujeti katerega od teh redkih živalskih prebivalcev Barja.

Organiziranega opazovanja divjih živali ali lova nanje se lahko udeležite na Ljubljanskem vrhu, kjer je lovišče s posebnim namenom (LPN). Glavne vrste divjadi v lovišču so poljski zajec, fazan, raca mlakarica, nutrija, lisica, srnjad in jelenjad, divji prašič, kuna belica in kuna zlatica ter divja mačka. V manjšem številu sta prisotna tudi šakal in gams. Opazovalci, ki jim je naklonjena Fortuna, lahko na svoji poti srečajo tudi katero od zavarovanih živalskih vrst – rjavega medveda, volka, risa ali planinskega orla. Za lovskega gosta je v LPN Ljubljanski vrh zagotovo najbolj zanimiv lov na jelena v ruku ter lov na srnjaka, kjer je v nižinskem delu lovišča možno upleniti tudi srnjake z močnejšimi trofejami.

TIC Vrhnika
(01) 755 10 54
051 661 063
LPN Ljubljanski vrh
(01) 470 00 87
051 693 135