Show menu

Izviri Ljubljanice

Oglejte si naravna čudesa, ki na kraškem robu za Vrhniko privrejo na dan v podobi Male in Velike Ljubljanice.

Izviri v Bistri pri Vrhniki
Močilnik
Močilnik
Argonavti v Močilniku
Argonavti v Močilniku
Bistra pri Vrhniki
Bistra pri Vrhniki
Most v Retovju
Most v Retovju

Podajte se na krožno pot iz centra Vrhnike, ki vas bo najprej vodila do Močilnika. Po legendi naj bi se tu končala plovba grških junakov - Jazona in Argonavtov po Ljubljanici. Na tem mestu so ladjo razstavili in jo na ramenih prenesli proti Jadranskemu morju. Vrhnika se Argonavtov spomni vsako leto v času festivala Argonavtski dnevi. Iz Močilnika se sprehodite naprej  še do impresivnih vodnih izvirov Retovja, od koder vas bo pot vodila nazaj na Vrhniko.

Vaš naslednji cilj so lahko izviri v Bistri, ki se nahajajo na sredini poti med Vrhniko in Borovnico. Tvorijo tri povirne krake, ki se združijo v strugo Bistre po približno 400 m. Takšna razporeditev tokov je imela varovalni pomen pri zasnovi bistriškega samostana. Podzemno se ti izviri napajajo z vodami s Cerkniškega polja, del voda pa priteče iz Rakovega Škocjana inPlaninskega polja. Izviri Ljubljanice so nasploh zelo vodnati, saj so nekdaj gnali stroje samostana in gradu Bistra, uravnavali pa so jih z zapornicami ob mlinih in žagah v Verdu in Bistri.

ZEMLJEVID

TIC Vrhnika
(01) 755 10 54
051 661 063