Show menu

Klub Zakon

Klub Zakon ali Klub vrhniških študentov je pravi kraj za mlade, ki se želijo družiti ali obiskati zanimive dogodke, delavnice, predavanja, koncerte ...

Klub vrhniških študentov (imenovan tudi KVŠ ali Klub Zakon) je prostovoljna mladinska organizacija, ki v lokalni skupnosti skrbi za razvoj mladinske kulture. S programom, ki ga pripravljajo, želijo študentom in dijakom ponuditi kvalitetne obštudijske in izvenšolske dejavnosti in konstruktivno preživljanje prostega časa.

V klubu organizirajo:

  • glasbene projekte
  • gledališke predstave
  • ponudbe tečajev in delavnic
  • potopisna in druga predavanja
  • otroške delavnice
  • projekcije filmov
  • športne aktivnosti
  • Urbani vrt
  • Cankarjado
Klub Zakon
Tržaška cesta 11, Vrhnika