Show menu

Dogajanje v Cankarjevem letu

Koledar dogodkov za Cankarjevo leto 2018 se z načrtovanimi dogodki polni že dobro leto - pestro bo na Vrhniki.

Kulturna društva in organizacije, ki že tradicionalno pripravljajo koncerte in druga srečanja v Cankarjevem domu Vrhnika, se bodo skupaj z obiskovalci spominjali tudi življenja in izročila našega velikega rojaka. Novembrski razstavi Cankarjevega koledarja 2018 in knjižnih ilustracij se bosta prav 11. decembra 2017 zaključili z izidom slikanice O človeku, ki je iskal srečo. V novo leto nas bo popeljala razstava, ki smo jo več mesecev pripravljali skupaj z Muzejskim društvom Vrhnika in Fotoklubom Diana, posvečena Ivanu Cankarju. Na vseh svojih koncertih se mu bosta naslednje leto poklonila tudi Mešani pevski zbor Mavrica in Orkester Simfonika; jubilejni 30. novoletni koncert bo prvi dogodek v Cankarjevem letu na odru Cankarjevega doma na Vrhniki. Januarja bomo skupaj s programom Ars Radia Slovenija prisluhnili javnemu predvajanju radijske igre Vse za blagor domovine.

Pevsko društvo Ivana Cankarja Vrhnika pripravlja Mednarodni pevski festival, prvi del bo potekal maja, drugi del decembra, nanj pa bodo iz Švedske, Avstralije, Srbije in Bosne, skupaj s slovenskimi, povabili društva, ki nosijo Cankarjevo ime.

Cankarjevo leto bodo tako doma kot na gostovanjih po drugih slovenskih krajih obeležili tudi Glasbena šola Vrhnika, Društvo Nauportus Viva, Hic et nunc, Oktet Raskovec, KD Stara Vrhnika, KUD Ligojna, Društvo ljubiteljev narave in običajev Notranjske, Zveza kulturnih društev, pa tudi Društvo upokojencev, Klub vrhniških študentov, TD Blagajana in drugi. OŠ Ivana Cankarja se bo vsestranskega človeka, po katerem nosi ime, ob vseh drugih prireditvah, spomnila s Petkovškovo likovno kolonijo. Učenci OŠ Antona Martina Slomška pripravljajo izid knjižic s prevodi Cankarjevih odlomkov v jezikih, ki se jih učijo.

JSKD, Območna izpostava Vrhnika bo Cankarjevo leto počastila z vsemi svojimi srečanji in dogodki: območne revije predšolskih, otroških in odraslih pevskih zborov, revijo plesnih skupin Vija Vaja, v Cankarjevem domu na Vrhniki se bo odvijalo tudi regijsko Linhartovo srečanje in  državno srečanje literatov. JSKD Vrhnika pripravlja tudi izid notnega zvezka za odrasle in mladinske pevske zbore, tekste Ivana Cankarja je uglasbil Tomaž Habe.

Muzejsko društvo Vrhnika bo Cankarjevemu letu 2018 posvetilo posebno številko Vrhniških razgledov, Planinsko društvo Vrhnika bo Cankarjev rojstni dan obogatilo z odprtjem nove koče na Planini.

Mala mestna galerija načrtuje ponatis Erotike, spremljala jo bo razstava ilustracij Bojana Mavsarja, ki bo skupaj z vaškim odborom »Na klancu« za vsako hišo na Klancu, različna domovanja Cankarjeve družine po Vrhniki in za hiše, ki stoje ob poti Cankarjeve matere, oblikoval vogalnike s Cankarjevo podobo. Cankarjevo leto bodo s svojimi razstavami obeležili tudi številna druga društva, skupine in posamezniki; pri nas bodo gostovali učenci prve triade OŠ Ivana Cankarja, Zavod Škrateljc z ilustracijami Cankarja v stripu, Simpozij Zaplana, Lado Jakša, Tatjana Verbič, Drago Leskovar in Stanislav Makuc, Erika Pavlin, Martin Jelovšek … Nekatere razstave bodo gostovale drugod v Sloveniji in v tujini, kiparka Alenka Vidrgar pa bo Cankarjev dom Vrhnika obogatila s portretnim reliefom Ivana Cankarja.

Cankarjeva knjižnica Vrhnika, ki živi v duhu »Cankar za vsak dan« pravzaprav že od ustanovitve dalje, pripravlja skupaj z Ministrstvom za znanost in šolstvo literarni in likovni natečaj za vse slovenske in srednje šole. Cankarju se poklanja tudi že tradicionalni festival otroške poezije Rimaraja, ki ga med Cankarjevimi dnevi 2018 pripravljamo skupaj s pesnikom Urošem Vošnjakom, OŠ Ivana Cankarja in Glasbeno šolo Vrhnika.

Zavod Ivana Cankarja ob vsem tem načrtuje številne tematske kulturne, turistične, tudi športne dogodke, nove spominke, se povezuje z drugimi soorganizatorji (TAM TAM, Komunalno podjetje Vrhnika, turistična in športna društva, gostinci …), pripravlja promocijo Cankarjevega leta, ki mu bo na svoj način sledil tudi Naš časopis.

TIC Vrhnika
(01) 755 10 54
051 661 063